Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất là khi nào?

Ngày hỏi:29/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Phương Anh đang làm việc tại một ngân hàng tín dụng, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc mong nhận phản hồi từ Ban biên tập cụ thể. Khi khách hàng (bên bảo đảm) thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất cho bên ngân hàng (bên nhận bảo đảm) thì thời đểm có hiệu lực của việc đăng ký biện pháp bảo đảm đó được xác định là lúc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất được xác định tại quy định Khoản 1 Điều 5 Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm, có quy định cụ thể như sau:

   - Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

   Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm nội dung đăng ký được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

   => Như vậy, thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất được xác định là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn