Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thuê đất?

Ngày hỏi:05/04/2019

Khoảng cuối 4/2019 chúng tôi dự định đến phòng công chứng làm hđ thuê đất. Chúng tôi bàn bạc với nhau về nội dung như sau: - Thời gian thuê 5 năm, tính từ ngày 2/6/2020 đến ngày 5/6/2025 - Số tiền thuê 750 triệu đồng - Thời hạn trả tiền 1 lần, trả vào ngày ký hợp đồng (cuối tháng 4). Xin cho hỏi những nội dung đó có được đưa vào hợp đồng không? nhất là thời gian thuê vì tới tháng 6/2020 bên thuê mới giao nhà cho tôi, nhưng hai bên muốn ký và công chứng hợp đồng ngay từ bây giờ, như vậy được không? Có đúng quy định của pháp luật không? Xin được tư vấn, xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

   1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

   2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

   Tại Mục 5 Bộ luật Dân sự không có quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thuê tài sản.

   Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

   Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

   Như vậy, đối với hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất pháp luật không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng. Do đó, nếu không có thỏa thuận thì hợp đồng sẽ có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

   Trong trường hợp này, bạn được quyền đưa những nội dung về giá thuê, thời gian thuê, thời gian thực hiện giao đất vào hợp đồng, đồng thời bạn cũng có quyền thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng này là 6/2020 trùng với thời gian giao đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn