Thời điểm có hiệu lực việc chia tài sản do vợ chồng thỏa thuận

Ngày hỏi:14/10/2015

Vợ chồng tôi vì cần vốn làm ăn theo ý nguyện nên thỏa thuận chia tài sản chung. Việc phân chia đã xong, nay chồng tôi muốn phân chia lại. Vậy tôi không đồng ý có được không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Nếu việc thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng chị đã được thực hiện đúng thủ tục theo quy định của pháp luật, chị có quyền từ chối không thực hiện yêu cầu của chồng chị.

   Theo khoản 2 Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình: Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

   Bên cạnh đó, theo theo khoản 1 Điều 39 Luật Hôn nhân và Gia đình: Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn