Thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển có hiệu lực?

Ngày hỏi:12/11/2020

Cho tôi hỏi theo quy định pháp luật về bảo đảm thì thời điểm có hiệu lực đối với đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định như sau:

   Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

   Như vậy, thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển có hiệu lực là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn