Thời điểm nào người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc?

Ngày hỏi:01/06/2021

Tôi cách đây 2 năm trước có viết di chúc nhưng hiện tại sức khỏe của tôi cũng khá và bây giờ muốn sửa đổi, bổ sung người có tên trong di chúc được không? Và tôi muốn biết theo quy định pháp luật thì thời điểm nào người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

   Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

   Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

   Như vậy, bất kì thời điểm nào bạn cũng có thể sửa đổi, bổ sung di chúc của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chia di sản thừa kế theo di chúc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn