Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày hỏi:23/08/2019

Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký biên pháp bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy cho hỏi khi nào hồ sơ của tôi mới được giải quyết?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 16 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, cụ thể như sau:

   => Nếu nhận hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký sẽ giải quyết trong ngày; Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký, cung cấp thông tin ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

   - Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

   - Trường hợp bạn nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

   Lưu ý: Thời hạn nhận hồ sơ được tính từ ngày cơ quan đăng ký nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

   Trên đây là thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch bảo đảm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn