Thời hạn từ chối nhận thừa kế là bao lâu?

Ngày hỏi:14/06/2017

Thời hạn từ chối nhận thừa kế là bao lâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn. Cha tôi mất được một năm, nay tôi về giỗ cha thì mẹ kế và em gái (cùng cha khác mẹ) muốn chia di sản thừa kế của cha tôi gồm hai căn nhà và một mảnh vườn. Tôi không muốn nhận di sản nên làm giấy từ chối thì bị từ công chứng viên không chịu chứng vì đã hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày cha tôi mất để được xin từ chối nhận thừa kế. Công chứng viên làm vậy đúng luật không? Lê Thị Bích Hương (bichhuonglele@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người được nhận thừa kế có quyền từ chối nhận thừa kế, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

   Vấn đề quan trọng là Khoản 3 Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 quy định rằng: Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

   Như vậy, pháp luật có quy định rõ, nếu muốn từ chối nhận di sản, bạn phải thực hiện trước thời điểm phân chia di sản. Căn cứ những gì bạn trình bày thì thời điểm bạn về giỗ cha thì mẹ kế và các em muốn chia di sản thừa kế, tức là thời gian đó, việc chia thừa kế chưa được tiến hành. Do đó, bạn hoàn toàn có quyền từ chối nhận di chúc. Công chứng viên không chịu chứng vì lý do đã hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày cha bạn mất là sai quy định. Có thể công chứng viên đã nhầm với quy định của Bộ luật dân sự 2005 vì Khoản 3 Điều 642 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định: Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

   Từ những phân tích trên, có thể thấy, bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế của cha. Bạn cần viết văn bản từ chối nhận thừa kế và gửi đến tất cả những người trong hàng thừa kế để mọi người được biết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn từ chối nhận thừa kế. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn