Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Năm 1994 Tòa án huyện Đầm Dơi tuyên buộc ông A trả cho ông B 132 chỉ vàng 24k. ông B không yêu cầu thi hành án. Đến năm 2010 ông A cùng ông B đến thi hành án huyện ông A tự nguyện nộp cho thi hành án 132 chỉ vàng trả cho ông B. Ông B nhận 132 chỉ vàng 24k và đóng phí thi hành án. Ông A thiếu lại 100 chỉ vàng 24k và hứa xẽ trả cho ông B mỗi năm 20 chỉ. Nhưng đến hạn ông A không làm theo giấy thỏa thuận. Xin hỏi ông B có quyền yêu cầu thi hành án đối với ông A không? căn cứ pháp luật?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:

   “1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

   Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

   Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

   2. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.

   3. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.”

   Theo quy định nêu trên bản án từ năm 1994 đến năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật thi hành.

   Việc ông A cùng ông B đến cơ quan thi hành án huyện và ông A tự nguyện nộp cho thi hành án 132 chỉ vàng trả cho ông B là quyền và nghĩa vụ của các bên tự nguyện thực hiện cho nhau, cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định thi hành án đối với khoản tiền vàng như trên. Do vậy, nếu cơ quan thi hành án dân sự thu phí thi hành án từ số tiền vàng như trên là không đúng quy định.

   Ông A thiếu lại 100 chỉ vàng 24k và hứa xẽ trả cho ông B mỗi năm 20 chỉ. Nhưng đến hạn ông A không làm theo giấy thỏa thuận. Do bản án không còn hiệu lực thi hành nên ông B không có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án.

   Trừ khi theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 “trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án”. Và Điều 2 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án

   Nếu ông B chứng minh được các trở ngại khách quan theo quy định thì mới có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Yêu cầu thi hành án
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn