Thông báo về việc tổ chức dây họ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/02/2019

Chào Ban tư vấn, theo tôi biết thì trong thời gian sắp tới văn bản mới quy định về họ, hụi, biêu, phường sẽ có hiệu lực thi hành. Do đó, mà tôi muốn biết dựa theo quy định mới đó thì thông báo về việc tổ chức dây họ được quy định như thế nào?

(trang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, có hiệu lực từ 05/04/2019, có quy định thông báo về việc tổ chức dây họ như sau:

   1. Chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên;

   b) Tổ chức từ hai dây họ trở lên.

   2. Nội dung văn bản thông báo:

   a) Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của chủ họ;

   b) Thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ;

   c) Tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ;

   d) Tổng số thành viên.

   3. Trường hợp thông tin về dây họ đã được thông báo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó.

   4. Chủ họ không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn