Thông tin cá nhân trên giấy khai sinh khác với sổ hộ khẩu thì điều chỉnh thế nào?

Ngày hỏi:23/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp nếu thông tin về nhân thân trên Sổ hộ khẩu không trùng khớp với trên giấy khai sinh thì phải điều chỉnh như thế nào cho đúng quy định? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tin cá nhân trên giấy khai sinh khác với sổ hộ khẩu thì điều chỉnh thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch, có quy định:

   - Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

   - Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

   - Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì nếu thông tin nhân thân của một người trên giấy khai sinh và trên hộ khẩu không trùng khớp nhau thì phải thực hiện việc điều chỉnh theo đúng nội dung trên giấy khai sinh.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn