Thủ tục bổ sung ngày, tháng vào Giấy khai sinh

Ngày hỏi:26/11/2015

Tôi có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng giấy khai sinh của tôi thì ở quê, nơi cư trú của tôi trước đây. Nay tôi cần bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh nhưng nơi đăng ký khai sinh trước đây không còn lưu giữ hồ sơ gốc. Vậy tôi có thể xin đăng ký lại tại nơi tôi cư trú hiện nay hay không?

  Nội dung này được Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

  • Theo Điều 46 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ tịch thì trường hợp sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.

   Do hiện nay bản chính giấy khai sinh của anh vẫn còn nên không thuộc trường hợp cấp lại.

   Anh có thể làm thủ tục để bổ sung ngày tháng vào Giấy khai sinh theo quy định tại điểm h, mục 5, phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

   "h) Trong trường hợp Giấy khai sinh của một người chỉ ghi năm sinh, không ghi ngày, tháng sinh, mà có yêu cầu bổ sung, thì ngày, tháng sinh được ghi theo Giấy chứng sinh; nếu không có Giấy chứng sinh, thì ngày, tháng sinh được xác định như sau:

   - Đối với người chưa có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi về ngày, tháng sinh, thì ngày, tháng sinh được xác định theo văn bản cam đoan của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi); hoặc theo lời khai của người yêu cầu bổ sung, có xác nhận của người làm chứng (đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên).

   - Đối với những người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên mà trong các hồ sơ, giấy tờ đã ghi thống nhất về ngày, tháng sinh, thì xác định theo ngày, tháng sinh đó. Trường hợp ngày, tháng sinh ghi trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất, thì xác định theo ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên.

   - Trong trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh theo hướng dẫn trên đây, thì ngày, tháng sinh là ngày 01 tháng 01.

   Do đó, anh có thể liên hệ Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi trước đây đã cấp Giấy khai sinh cho bạn để làm thủ tục bổ sung hộ tịch.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn