Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi cư trú nhiều nơi

Ngày hỏi:21/12/2018

Trường hợp tôi trước đây cư trú nhiều nơi thì xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào? Có phải nộp thêm giấy tờ gì không?

Mong sớm nhận được phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện qua các bước sau đây:

   Bước 1: Nộp hồ sơ.

   - Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
   Trường hợp đã ly hôn hoặc có vợ/chồng đã chết thì phải xuất trình:

   + Bản án/Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án về việc ly hôn.

   + Bản sao Giấy chứng tử của vợ/chồng.

   - Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

   Bước 2: Kiểm tra, xác minh và cấp giấy.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.

   - Trường hợp người yêu cầu thường trú tại nhiều nơi: Người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

   Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.

   Như vậy, trường hợp bạn đã thường trú nhiều nơi thì khi yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bạn phải nộp đầy đủ hồ sơ theo Bước 1. Bạn có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình, nếu bạn không chứng minh được thì thủ tục sẽ hơi phức tạp vì phải thêm giai đoạn UBND xã nhận hồ sơ gửi yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh cho các UBND xã mà bạn đã từng thường trú.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn