Thủ tục Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Ngày hỏi:06/03/2014
Thủ tục Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn của bộ khoa học công nghệ thì thủ tục này được thực hiện như sau:

   a. Trình tự thực hiện:

   - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.

   - Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng

   b. Cách thức thực hiện:

   - Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

   - Qua bưu điện

   c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

   + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (phải làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp);

   + Tờ khai (theo mẫu);

   + Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm );

   + Các tài liệu liên quan (nếu cần);

   + Chứng từ nộp phí, lệ phí.

   - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

   d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

   e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

   g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

   h. Lệ phí: Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu (không bao gồm các khoản phí nộp cho Văn phòng quốc tế): 1.500.000 đồng.

   i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam(Mẫu kèm theo).

   k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

   - Tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

   - Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu:

   + Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó;

   + Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.

   l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1989;

   - Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

   - Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

   - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

   - Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhãn hiệu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn