Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Ngày hỏi:28/08/2019

Tôi mới vẽ một bức tranh "Đồng quê" và muốn đăng ký quyền tác giả để tránh những người khác tranh chấp. Vậy cho hỏi, quy định về thủ tục đăng ký quyền tác giả?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Thủ tục đăng ký quyền tác giả
  (ảnh minh họa)
 • 1. Hồ sơ đăng ký

  Theo Khoản 2 Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005Điều 2 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì hồ sơ đăng ký quyền tác giả gồm các giấy tờ sau:

  - Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Xem Tại đây).

  => Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

  - Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

  - Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

  - Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

  - Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

  2. Nơi nộp hồ sơ

  Khi hoàn thiện hồ sơ, bạn nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền tác giả. Cách thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn.

  3. Thời hạn giải quyết

  Trong thời hạn 15 ngày, Cục Bản quyền tác giả sẽ giải quyết cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

  4. Lệ phí: đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học là 100.000 đồng (Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC).

  Ban biên tập phản hồi đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn