Thủ tục đăng ký sở hữu tiền cổ

Ngày hỏi:23/03/2015

Tôi có sở hữu một đồng tiền cổ. Nay tôi muốn đăng ký quyền sở hữu về đồng tiền đang có này thì thủ tục tiến hành như thế nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trong trường hợp trên, bạn có thể thực hiện theo thủ tục đăng ký di sản văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn.

   Việc đăng ký cổ vật phải tuân thủ các nguyên tắc:

   - Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (sau đây gọi là chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) không thuộc bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng thực hiện việc đăng ký với Sở Văn hóa - Thông tin địa phương nơi cư trú.

   - Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đang có tranh chấp về quyền sở hữu chỉ được đăng ký sau khi đã xác định rõ quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp.

   - Đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng được kiểm kê, bảo quản theo quy định tại Luật Di sản văn hóa.

   Trình tự, thủ tục đăng ký như sau:

   - Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo mẫu phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2004/TT-BVHTT) tới Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi sở tại bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

   - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký.

   - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo mẫu phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 07/2004/TT-BVHTT) cho chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký
  Đăng ký chủ quyền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn