Thủ tục làm lại giấy đăng ký kết hôn

Tôi đọc Điều 48, Nghị định 158/2005/NĐ-CP cho đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn đã mất. Xã tôi trả lời không cấp lại giấy kết hôn có đúng không? Mong được hướng dẫn!

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Điều 48 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi. Như vậy, Điều 48 quy định thủ tục đăng ký lại việc kết hôn còn trường hợp mà bạn hỏi là cấp lại giấy đăng ký kết hôn hoàn toàn khác với việc đăng ký lại việc kết hôn. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP không quy định về việc cấp lại đăng ký kết hôn. Mặt khác, đăng ký lại việc kết hôn chỉ xảy ra trong trường hợp đã đăng ký kết hôn nhưng sổ gốc và bản chính đều mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Do đó, Ủy ban nhân dân xã và huyện đều từ chối cấp lại giấy đăng ký kết hôn cho bạn.

   Trong trường hợp này, nếu bạn đã đăng ký kết hôn, ghi vào sổ đăng ký kết hôn thì bạn yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP; nếu sổ gốc và bản chính đều mất hoặc hư hỏng không sử dụng được bạn yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn theo quy thủ tục quy định tại Điều 48.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký kết hôn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn