Thủ tục thay đổi ngày tháng năm sinh

Trong Giấy CMND và Hộ khẩu bố tôi có ngày tháng năm sinh giống như Giấy khai sinh (Giấy khai sinh gốc của bố tôi đã thất lạc do chiến tranh, chỉ có bản khai sinh được cấp lại) nhưng lại khác với hồ sơ công tác trong Quân đội, nay gia đình tôi chuyển Hộ khẩu đi tỉnh khác, muốn làm thủ tục chuyển chế độ, giấy tờ trong Quân đội tới địa phương mới nhưng do khác ngày tháng năm sinh giữa các loại giấy tờ trên nên cơ quan chức năng chưa giải quyết. Xin hỏi bố tôi phải đến cơ quan nào để có thể chuyển ngày tháng năm sinh cho đồng nhất nhau và thủ tục ra sao?

  Nội dung này được Vụ Hành chính tư pháp tư vấn như sau:

  • Đối với trường hợp của bố bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

   Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, thì giá trị pháp lý của Giấy khai sinh như sau:

   “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó”.

   Theo như bạn trình bày thì trong Giấy CMND và Hộ khẩu của bố bạn có ngày tháng năm sinh giống như Giấy khai sinh nhưng lại khác với hồ sơ công tác trong Quân đội. Mặc dù Giấy khai sinh gốc của bố bạn đã bị thất lạc do chiến tranh, nhưng bố bạn đã được cơ quan có thẩm quyền cấp lại bản chính Giấy khai sinh (có giá trị pháp lý như Giấy khai sinh gốc). Do vậy, để ngày tháng năm sinh trong các giấy tờ này thống nhất với nhau thì bố bạn phải mang bản chính Giấy khai sinh đã được cấp lại cùng với Giấy CMND và Hộ khẩu đến cơ quan công tác trong Quân đội để làm căn cứ cho cơ quan này sửa lại hồ sơ công tác cho bố bạn.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn