Thủ tục thay đổi người giám hộ được tiến hành như thế nào?

Ngày hỏi:12/01/2019

Thủ tục thay đổi người giám hộ được tiến hành như thế nào? Vì hiện tại tôi không thể tiếp tục giám hộ cho đứa cháu mà trước đây tôi tiến hành thủ tục thì mới giám hộ được. Rất mong nhận được sự hỗ trợ.

(********@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thay đổi người giám hộ có thể hiểu là việc chuyển giao giám hộ từ người này sang người khác. Hay hiểu một cách đơn giản là việc một người chấm dứt giám hộ và người khác đăng ký giám hộ.

   Do đó, khi có yêu cầu thay đổi người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và có người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới.

   Căn cứ pháp lý: Bộ luật Dân sự 2015; Luật hộ tịch 2014.

   ** Đăng ký chấm dứt giám hộ:

   - Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

   - Tài sản hiện tại của người được giám hộ (nếu có);

   - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

   ** Đăng ký giám hộ:

   - Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải ký vào giấy cử giám hộ;

   - Tài sản riêng của người được giám hộ do người cử giám hộ lập thành 3 bản trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng (nếu có);

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

   ** Lưu ý: khi đi làm thủ tục người đăng ký giám hộ phải xuất trình các giấy tờ:

   + CMND, hộ khẩu của người giám hộ, người cử giám hộ và người được giám hộ;

   + Giấy tờ chứng minh điều kiện của người giám hộ (chỗ ở, thu nhập…);

   + Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người giám hộ với người được giám hộ.

   ** Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ:

   - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ.

   - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.

   Bạn có thể tham khảo thêm:

   Cha mẹ, người giám hộ của người bị hại là người dưới 18 tuổi được quyền nhờ ai bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người bị hại?

   Ai sẽ là người giám hộ và trợ giúp đối với người bị hại là người chưa thành niên?

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn