Thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào?

Ngày hỏi:21/11/2016

Thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Sắp tới tôi dự định làm thẻ căn cước tuy nhiên có vài quy định tôi chưa được rõ cho lắm. Anh chị cho tôi hỏi: Thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Luật căn cước công dân 2014 thì thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như được quy định như sau:

   - Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

   - Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

   - Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật.

   Việc thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện tại Khoản 2 Điều 10 Luật căn cước công dân 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn