Tiền bồi thường thiệt hại do gây tai nạn có được trừ nợ hay không?

Ngày hỏi:21/01/2006
Anh S là lái xe công nông đã gây tai nạn cho anh T, anh T phải đi bệnh viện và đã bị toà án tuyên buộc bồi thường thiệt hại do gây thương tích cho anh T là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, trước đây anh T đã vay của anh S 5 triệu đồng để làm ăn, nay đã quá hạn, nhưng vẫn chưa trả tiền cho anh S. Trong trường hợp này thì anh S có được trừ nợ hay không? Gửi bởi: Admin Portal

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Về nguyên tắc nếu hai bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau thì khi cùng đến hạn họ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ xem là chấm dứt, trong trường hợp giá trị tài sản và công việc không tương đương với nhau thì các bên thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch. Tuy nhiên, theo Điều 381 Bộ luật dân sự năm 2005, nghĩa vụ dân sự không được bù trừ trong các trường hợp sau:

   - Nghĩa vụ đang có tranh chấp;

   - Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín;
   - Nghĩa vụ cấp dưỡng;

   - Các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định.

   Vì vậy, trường hợp của anh S là thuộc trường hợp nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khoẻ do đó không được trừ nợ, anh S vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của mình cho anh T. Còn anh T thì có nghĩa vụ trả nợ cho anh S, trong trường hợp anh T chậm trả tiền cho anh S thì anh T phải trả lãi đối với số tiền đó theo lãi suất bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn