Tiền hỗ trợ người có công về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Ngày hỏi:12/01/2015

Chúng tôi là các gia đình chính sách hiện đang sinh sống tại xã Vinh Giang, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đầu năm 2014, UBND xã Vinh Giang mời chúng tôi đến và thông báo rằng chúng tôi thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở (sửa chữa 20 triệu, xây mới 40 triệu), nhưng hiện nay chưa có tiền; đề nghị chúng tôi vay tiền để làm trước, xã sẽ thanh toán sau. Do vậy, chúng tôi đã vay mượn tiền để làm. Chúng tôi làm xong và xã đã nghiệm thu từ nửa năm nay, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Tết Nguyên đán sắp đến gần, chúng tôi rất cần tiền trả nợ để yên tâm đón Tết. Xin hỏi đến khi nào chúng tôi được nhận được tiền hỗ trợ.

  Nội dung này được Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án hỗ trợ người có công về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

   Về nguồn kinh phí hỗ trợ chủ yếu do Ngân sách Trung ương chi trả, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính về nhu cầu kinh phí cho việc chi trả này. Hiện nay, Bộ Tài chính mới cân đối cho Tỉnh khoảng 17% nhu cầu, do đó, cần phải chờ đợi quyết định của Bộ Tài chính về kinh phí. Tuy nhiên, trong khi chờ Trung ương cân đối kinh phí cho tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh cho phép tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh để chi trả cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ mà UBND tỉnh đã phê duyệt trong đợt 1 và khoảng 30% số hộ xây nhà ở mới được phê duyệt trong đợt 2, theo đó, huyện Phú Lộc được bố trí cho 448 hộ với kinh phí là 12.280 triệu đồng.

   Theo báo cáo của huyện Phú Lộc, đến nay huyện đã phê duyệt danh sách và cấp phát kinh phí cho 60 hộ của xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc với kinh phí là 1.360 triệu đồng. Do vậy, đề nghị bạn liên hệ với UBND xã Vinh Giang để biết thêm chi tiết về danh sách hộ gia đình UBND huyện đã phê duyệt kinh phí.

   Đối với các trường hợp chưa nhận được kinh phí hỗ trợ, chúng tôi sẽ xem xét, rà soát, tổng hợp lại và xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm ứng ngân sách tỉnh và kiến nghị Bộ Tài chính cân đối để hỗ trợ tiếp cho các hộ chưa nhận được kinh phí hỗ trợ.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn