Tính pháp lý về di chúc lập tại Phường năm 2004

Theo dõi sự thay đổi của Di chúc
Ngày hỏi:25/02/2011
Chào Luật Sư, Bố tôi có 6 người con (4 người con hợp pháp và 2 người con ngoài giá thú nhưng vẫn có khai sinh đứng tên bố tôi là cha). Hiện tại, bố tôi đang sống chung với vợ có hôn thú và 4 người con. Bố tôi có 2 căn nhà, 1 căn đã chuyển tên hoàn toàn cho người vợ không hôn thú. Căn hiện tại, bố tôi đứng tên cùng mẹ tôi. Năm 2004, bố và mẹ tôi làm tờ di chúc ghi rõ quyền thừa kế cho 4 người con hợp pháp. Bố mẹ tôi không có giấy khám về tính minh mẫn (dù bố mẹ tôi con rất minh mẫn khi làm giấy tại Phường) và có người ngoài Phường làm chứng. Sau đó, Phường kí xác nhận và xem như bảng Di Chúc hợp lệ. Vậy trong trường hợp này, bảng Di Chúc có thực sự hợp lệ không ạ? Và tính pháp lý đến bao lâu? Bố mẹ tôi có cần công chứng của Sở Tư Pháp Thành Phố để đảm bảo tính pháp lý vĩnh viễn? Những người con ngoài giá thú của bố tôi có quyền tranh giành thừa kế. Và nếu cần làm Bảng Di Chúc mới, tôi có thể làm tại đâu và như thế nào ạ. Tôi chân thành cám ơn sự tư vấn quý báu của Luật Sư. Kính, Nguyễn Nam Triêu

  Nội dung này được Dân luật tư vấn như sau:

  • Chào Bạn,

   Vào năm 2004 Bộ Luật DS 2005 chưa ra đời vì vậy phải áp dụng Bộ Luật DS 1995 để xem xét tính hợp lệ của di chúc.

   Theo Luật DS 1995 thì:

   Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

   Người lập di chúc

   1- Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. ( Như vậy nếu không có bằng chứng bị bệnh tâm thần thì người thành niên được quyền lập di chúc)

   2- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

   . Quyền của người lập di chúc

   Người lập di chúc có các quyền sau đây:

   1- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

   2- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

   3- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

   4- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản;

   5- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

   Theo Điều 656 Bộ Luật DS 1995 thì:

   Điều 655. Di chúc hợp pháp

   1- Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

   b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

   2- Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

   3- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

   4- Di chúc bằng văn bản không có chứng nhận, chứng thực như quy định tại Điều 660 của Bộ luật này chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

   Điều 656. Nội dung của di chúc bằng văn bản

   1- Di chúc phải ghi rõ:

   a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

   b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

   c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

   d) Di sản để lại và nơi có di sản;

   đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

   2- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang, thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Chúng tôi cần phải xem di chúc được lập đã thoả mãn các yêu cầu nêu trên chưa mới có thể kết luận là hợp lệ hay chưa hợp lệ.

   Bạn có thể đến văn phòng chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và xem xét việc sọn thảo di chúc nếu cần thiết.

   Thân ái


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn