Tổ chức có tư cách pháp nhân được làm người giám hộ

Ngày hỏi:18/06/2016

Theo tôi được biết thì quy định của Bộ luật Dân sự 2015 sắp có hiệu lực thi hành cho phép các tổ chức có tư cách pháp nhân được làm người giám hộ. Vậy để làm người giám hộ, pháp nhân phải tuân thủ những điều kiện gì?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo khoản 1 Điều 48 và Điều 50 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thì cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện quy định tại bộ luật này được làm người giám hộ và khi làm người giám hộ thì pháp nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

   - Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

   Bên cạnh đó, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân theo Điều 86 Bộ luật Dân sự 2015 được quy định như sau:

   - Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

   - Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký.

   - Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.

   Căn cứ các quy định trên thì pháp nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực pháp luật dân sự và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan đến việc giám hộ của mình mới được làm người giám hộ. Lưu ý các quy định trên có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2017.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn