Tổ chức Đoàn Thanh niên có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi không?

Ngày hỏi:23/09/2021

Cho hỏi hiện nay có những cơ quan, tổ chức nào có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi và Đoàn Thanh niên có quyền này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 26 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định:

   Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong các căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 25 của Luật này:

   a) Cơ quan lao động, thương binh và xã hội;

   b) Hội liên hiệp phụ nữ.

   Theo đó khi có căn cứ quy định thì chỉ có cơ quan lao động, thương binh và xã hội và Hội liên hiệp phụ nữ mới có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, những cơ quan tổ chức khác không có quyền này kể cả tổ chức Đoàn Thanh niên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn