Tổ chức thẩm định giá

Tôi công tác ở một doanh nghiệp cổ phần nhà nước nắm 51% vốn. sau khi cổ phần tôi có đến Sở Tài Nguyên Môi trường làm thủ tục xin thuê đất cho Công ty, trong hướng dẫn làm thủ tục của sở TNMT Hà Nội tại mục 15 có yêu cầu: " Đối với Công ty Cổ phần được cổ phần hoá từ DNNN mà sử dụng đất của DNNN phải có xác nhận của Ban đổi mới DN cấp Tỉnh, Bộ, Nghành về tài sản gắn liền với các vị trí đất kể cả giá trị quyền sử dụng đất tại các vị trí đã được xác định trong giá trị DN khi Cổ phần hoá" Trước khi Cổ Phần Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với một Công ty thẩm định giá theo Điều 23 mục 4 Nghị định 187/2004. Công ty chúng tôi đã làm công văn gửi Bộ chủ quản nhưng Bộ không xác nhận. Vậy Công ty chúng tôi có thể lấy xác nhận giá trị DN của Tổ chức thẩm định giá được không?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Tổ chức thẩm định giá là đơn vị tư vấn giúp doanh nghiệp lập phương án cổ phần hóa trình ban đổi mới phê duyệt. Nên xác nhận của tổ chức thẩm định giá là chưa có tính pháp lý. Đề nghị công ty căn cứ phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3-5 năm tiếp theo) để trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Bộ chủ quản kiểm tra, trình Bộ chủ quản xác nhận các địa điểm đất mà công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa việc sử dụng đất và xác định hình thức sử dụng đất tại đây của Công ty cổ phần.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn