Tờ di chúc nằm 1 tờ riêng, lời chứng thực của UBND phường là 1 tờ riêng

Ngày hỏi:29/12/2014

Di chúc Bà tôi để lại như trên có hợp lý hay không? Tờ di chúc của bà tôi nằm 1 tờ riêng, lời chứng thực của UBND phường là 1 tờ riêng có đóng giáp lai vậy bản di chúc này 1 bản có mấy trang. UBND phường bảo Bà tôi viết tay vô UBND cho người đánh máy lại ( Bà tôi 87 tuổi, không biết chữ) vậy có cần người làm chứng không? - Tại sao chứng thực lại sửa tên? UBND phường trả lời do đánh máy nhầm nên sửa có mộc treo  (Việc quan trọng vậy mà đánh sai tên và được ký tên đóng dấu). Ngày Bà tôi lập di chúc ngày 21/10 mà ngày xác thực lại là ngày 22/10 (Chủ tịch phường lại chứng thực theo sự nhận biết của tôi tại thời điểm chứng thực Bà tôi minh mẫn có nghĩa là làm việc trưc tiếp với Bà tôi sao lại lật ngày).

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng tư vấn như sau:

  • Nói về lý thì vb được công chứng /chứng thực thì xem như hợp pháp. Tuy nhiên nếu em chứng minh được bà em tại thời điểm trên già yếu và không biết chữ thì vẫn có thể yêu cầu tòa án tuyên vô hiệu do không có người làm chứng


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn