Tờ khai đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

Ngày hỏi:16/09/2019

Mình đang tìm hiểu về thủ tục đăng ký giám hộ cử giữa người Việt với người nước ngoài. Cho hỏi văn bản nào quy định mẫu tờ khai đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Phụ lục III Thông tư 15/2015/TT-BTP

   Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   -----------------------

   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

   Kính gửi: (1)

   Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .................................................................Giới tính...............

   Nơi cư trú:(2)...........................................................................

   Giấy tờ tùy thân:(3)...................................................................

   Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

   Người giám hộ:

   Họ, chữ đệm, tên: ....................................................................................... Giới tính...........

   Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

   Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:.................

   Nơi cư trú:(2)..............................................................

   Giấy tờ tùy thân: (3)..................................................................................................................

   Người được giám hộ:

   Họ, chữ đệm, tên: ..................................................................................... Giới tính...................

   Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................

   Dân tộc: ...............................................................................Quốc tịch:......................

   Nơi cư trú:(2).....................................................................................

   Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:.........................................................................

   Lý do đăng ký giám hộ:

   Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại:.............,ngày.........tháng..........năm................

   Người yêu cầu

   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   .............................................


   Chú thích:

   (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

   (2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

   (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn