Tòa án có thụ lý khi người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu

Ngày hỏi:25/02/2019

Vừa qua, sau khi tham khảo thủ tục từ tôi thì chị tôi có nộp đơn khởi kiện ra Tòa, tôi xác định là nộp đúng thẩm quyền giải quyết của tòa án. Tuy nhiên, sau đó chị tôi có nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Có ghi rõ là cần sửa cái gì, nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết thế thì cho tôi hỏi: Khi nhận được yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện nhưng chúng tôi muốn giữ nguyên không sửa đổi gì thì Tòa án có thụ lý vụ án của chị tôi không?

(tai***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định như sau:

   - Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện.

   - Trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán tiếp tục việc thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.

   => Việc yêu cầu chị bạn sửa lại đơn khởi kiện là dựa trên nhưng cơ sở nhất định mà luật có quy định, do đó nghĩa vụ của chị bạn là phải sửa theo yêu cầu và trong khoản thời gian quy định. Nếu chị bạn không sửa thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho chị bạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn