Tôi kết hôn với một người nước ngoài. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sinh được 01 bé trai.

Ngày hỏi:15/05/2016

Tôi kết hôn với một người nước ngoài. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sinh được 01 bé trai. Con tôi đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và chúng tôi chọn quốc tịch nước ngoài (là quốc tịch của chồng tôi) cho con. Tôi muốn biết, tôi là công dân Việt Nam, hiện tại tôi và con cư trú tại Việt Nam, vậy con tôi có đương nhiên có quốc tịch Việt Nam hay không, trường hợp không có thì đề nghị cho tôi biết về điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Khánh Hoà tư vấn như sau:


  • Tại Khoản 2 Điều 16, Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: “Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam”; Đối chiếu quy định trên với trường hợp của con bạn thì, cháu đã được cha mẹ thỏa thuận chọn quốc tịch nước ngoài vào thời điểm đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Do đó, hiện tại con của bạn không có quốc tịch Việt Nam.
   Về điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, tại Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định:
   “ 1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
   b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
   c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;
   d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
   đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
   2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
   a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
   b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
   c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
   Như vậy, con của bạn cần phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nêu trên thì mới có thể tiến hành nhập quốc tịch Việt Nam./.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn