Trách nhiệm chứng minh tài sản riêng khi ly hôn

Ngày hỏi:27/03/2019

Gần đây tôi có theo dõi về một vụ án ly hôn của một doanh nhân có tiếng.  Tôi có một số thắc mắc Ban biên tập cho tôi hỏi, trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn cho rằng tài sản A, B gì đó là tài sản riêng của họ thì phải chứng minh như thế nào? Trong trường hợp không chứng minh được thì ra làm sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Luật hôn nhân gia đình 2014 và Nghị định 126/2014/NĐ-CP có quy định về tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

   - Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;

   - Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

   - Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này;

   - Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

   Ngoài ra những tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

   Đồng thời theo qui định tại Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP về tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân gồm:

   - Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo qui định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

   - Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

   - Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ chồng nhận được theo qui định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng

   Và theo nguyên tắc giải quyết chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn, được quy định tại điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản được chia theo thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì chia đôi nhưng dựa vào hoàn cảnh của gia đình vợ, chồng, công sức đóng góp, bảo vệ lợi ích của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập,....

   Trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn cho rằng tài sản hai bên vợ chồng đang tranh chấp là tài sản riêng của mình thì người chồng hoặc người vợ đó có trách nhiệm đưa ra các chứng cứ, tài liệu để chứng minh tài sản đó là tài sản riêng của mình (Theo quy định tại Khoản 5 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong đó có: Cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.)

   Vậy nên, trường hợp một bên vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn khẳng định tài sản mà vợ chồng đang tranh chấp nhưng không chứng minh được đó là tài sản riêng thì tài sản đó được xác định là tài sản chung.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn