Trách nhiệm của Bên thế chấp để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Ngày hỏi:02/10/2017

Trách nhiệm của Bên thế chấp để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thùy Dương, đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định về thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bên thế chấp để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Phối hợp với Bộ Tài chính để ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh trước khi Bộ Tài chính phát hành Thư bảo lãnh.

   2. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản thế chấp để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

   3. Thực hiện đánh giá hoặc kiểm kê định kỳ, đột xuất tài sản thế chấp theo quy định và báo cáo Bên nhận thế chấp về kết quả đánh giá, kiểm kê.

   4. Thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc đăng ký tài sản thế chấp.

   5. Mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

   6. Cung cấp thông tin chính xác, trung thực, kịp thời về tình hình tài sản thế chấp cho Bên nhận thế chấp và tuân thủ chế độ báo cáo đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Thông tư này.

   7. Quản lý, sử dụng tài sản thế chấp cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh đúng mục đích và theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Bên thế chấp để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 10/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn