Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày hỏi:07/11/2016

Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Sắp tới tôi dự định làm thẻ căn cước tuy nhiên có vài quy định tôi chưa được rõ cho lắm. Anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Luật căn cước công dân 2014 thì trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như sau:

   - Kiểm tra thông tin, tài liệu về công dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin;

   - Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan; không được sửa chữa, tẩy xoá hoặc làm hư hỏng tài liệu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin đã cập nhật.

   Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật căn cước công dân 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn