Trách nhiệm khi vô ý đem hóa đơn, chứng từ bán giấy vụn

Ngày hỏi:19/05/2012

Trường hợp A gửi thùng hóa đơn, chứng từ nhập, cấp thuốc tây cho phòng của B. Sau thời gian, chẳng may C (làm cùng phòng với B)  đem thùng hóa đơn chứng từ bán giấy vụn, sau khi hỏi ý kiến của B ( B vô ý). Vậy trong trường hợp này A sẽ chịu hình phạt nào?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nguyên tư vấn như sau:

  • Trường hợp này C và B cùng liên đới chịu trách nhiệm trong việc tiêu hủy hóa đơn, chứng từ sai quy định. Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 129/2004/NĐ-CP. Thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán
   Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán được
   quy định như sau:
   1. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định thành lập
   “Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ”. Thành phần Hội
   đồng gồm: lãnh đạo đơn vị, kế toán trưởng và đại diện của bộ phận lưu trữ.
   2. Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá,
   phân loại theo từng loại tài liệu kế toán, lập “Danh mục tài liệu kế toán tiêu
   huỷ” và “Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ”.
   3. “Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ" phải lập ngay
   sau khi tiêu huỷ tài liệu kế toán và phải ghi rõ các nội dung: loại tài liệu kế
   toán đã tiêu huỷ, thời hạn lưu trữ của mỗi loại, hình thức tiêu huỷ, kết luận và
   chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy.
   Điều 37. Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng
   Ngoài ra C và B còn liên đới bồi thường cho Công ty về hành vi gây thiệt hại do việc tiêu hủy hóa đơn, chứng từ kế toán sai quy định và các hình thức kỷ luật lao động khác nếu có theo quy định của Công ty.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn