Trách nhiệm và hậu quả (nếu có) của người được ủy quyền

Ngày hỏi:21/01/2006
Hiện gia đình em có vụ kiện về tranh chấp tài sản. Bị đơn đang ở nước ngoài nên Tòa án yêu cầu phải làm một giấy ủy quyền cho một người nào đó ở Việt Nam để đại diện ra Tòa, và em là con của bị đơn. Xin hỏi: 1. Người được ủy quyền có quyền lợi và trách nhiệm như thế nào? 2. Nếu bị đơn thua kiện thì người được ủy quyền có phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật không? 3. Trường hợp xấu nhất xảy ra đối với người được ủy quyền là gì? Em xin chân thành cảm ơn! Gửi bởi: Lam Hue Phuong

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trường hợp của bạn là đại diện theo ủy quyền, theo đó:

   1. Người được ủy quyền có quyền lợi và trách nhiệm như sau:

   - Được xác lập các giao dịch, thực hiện các công việc theo sự ủy quyền.

   - Báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. (Điều 144, 584, 585 BLDS 2005)

   2. Mọi giao dịch mà người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền đều phát sinh nghĩa vụ đối với người ủy quyền. Chính vì vậy, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp luật nào khi mình thực hiện việc đại diện trong phạm vi ủy quyền đã cam kết kể cả khi bị đơn thua kiện. (Khoản 2 Điều 586 BLDS 2005)

   3. Hậu quả xấu nhất có thể xảy ra đối với người được ủy quyền đó là khi người được ủy quyền xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện. Khi đó, nếu không được sự đồng ý của người ủy quyền thì người được ủy quyền phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, nếu gây thiệt hại cho người được đại diện còn phải liên đới bồi thường thiệt hại (khoản 3 Điều 146 BLDS 2005).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn