Tranh chấp về quyền sử dụng đất sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện?

Ngày hỏi:05/08/2021

Xin xác nhận giúp tôi thông tin: Tranh chấp về quyền sử dụng đất sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện phải không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 155 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

   Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:

   1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.

   2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

   3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

   Như vậy, khi đề cập đến tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn