Trên thẻ Căn cước công dân có thông tin số Chứng minh nhân dân cũ không?

Ngày hỏi:02/12/2019

Tôi được biết, từ tháng 1/2020 sẽ thực hiện đồng loạt việc cấp thẻ Căn cước công dân trên tất cả các tỉnh thành. Và nghe nói, để thuận tiện cho người dân trong các giao dịch thì trên thẻ Căn cước công dân sẽ in cả số Chứng minh nhân dân cũ trên đó phải không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014, có quy định:

  Điều 18. Nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước công dân

  1. Thẻ Căn cước công dân gồm thông tin sau đây:

  a) Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

  b) Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

  2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ Căn cước công dân.

  => Như vậy, theo quy định thì nội dung trên thẻ Căn cước công dân không có thể hiện số Chứng minh nhân dân cũ của công dân. Mà công dân sẽ được cấp một giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cũ khi thực hiện việc cấp thẻ Căn cước công dân.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn