Trong di chúc có thể ghi thừa kế riêng ?

Ngày hỏi:01/04/2015

Bố mẹ đẻ tôi có miếng đất có sổ đỏ, bố mẹ tôi muốn cho tôi thừa kế riêng sau này. Vậy có luật nào cho phép trong di chúc có thể ghi thừa kế riêng (riêng cho tôi mà không liên quanđến chồng) hay không? Tức là sau đó khi tôi nhận thừa kế thì tự động sẽ được đăng ký là tài sản riêng của tôi không liên quan đến chồng tôi? Ngoài ra di chúc có bắt buộc phải công chứng hay theo mẫu hay không?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014 thì về nguyên tắc, Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

   Như vậy, bạn vẫn có quyền được hưởng thừa kế riêng mảnh đất từ bố mẹ bạn và hoàn toàn có thể đăng ký quyền sử dụng đất mang tên mình.
   Theo quy định của Bộ luật dân sự thì di chúc bằng không bắt buộc phải công chứng mà chỉ cần tuân thủ những hình thức nhất định. Bạn có thể tham khảo một số quy định sau.

   Điều 652. Di chúc hợp pháp

   1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

   b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

   Hình thức và nội dung của di chúc phải ghi rõ:

   a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

   b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

   c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

   d) Di sản để lại và nơi có di sản;

   đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

   2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Trường hợp là Di chúc miệng thì chỉ được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn