Trường hợp muốn có song quốc tịch

Ngày hỏi:08/11/2012

Tôi có người chị sau khi lấy chồng Đài Loan đã sang định cư và nhập quốc tịch Đài Loan. Tôi muốn hỏi là bây giờ nếu chị muốn được trở lại quốc tịch Việt nam mà vẫn giữ được quốc tịch Đài Loan thì có được không? Hồ sơ, thủ tục phải làm như thế nào? Mong nhận được sự tư vấn từ các Luật sư!

  • Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Theo đó, nếu được nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch khác chứ không được có hai quốc tịch.

   Về thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam Luật có quy định như sau:

   Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam

   1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

   d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

   b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

   c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

   4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

   5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

   Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

   1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

   a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

   c) Bản khai lý lịch;

   d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

   đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

   e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

   g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn