Trường hợp nào con cái có nghĩa vụ trả nợ cho cha mẹ?

Ngày hỏi:02/07/2019

Thưa Luật sư tôi muốn hỏi: Khi nào con cái có nghĩa vụ trả nợ thay cho cha mẹ của mình? Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Bộ luật Dân sự 2015

   Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 thì Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Thông thường, bên vay phải có trách nhiệm trả nợ khi đến hạn và con cái không có nghĩa vụ trả nợ thay cho cha mẹ. Tuy nhiên, căn cứ quy định hiện hành thì có 2 ngoại lệ đó là:

   1. Khi con cái là người bảo lãnh khoản vay cho cha mẹ (Điều 335)

   Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

   2. Khi con cái là người nhận di sản của cha mẹ (Điều 658)

   Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

   1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

   2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

   3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

   4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

   5. Tiền công lao động.

   6. Tiền bồi thường thiệt hại.

   7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

   8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

   9. Tiền phạt.

   10. Các chi phí khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bán đất trả nợ
  Chi trả nợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn