Trường hợp nào được cải chính năm sinh?

Ngày hỏi:18/07/2013

Một người bạn của ông Mai Văn Quyết có con sinh năm 2009. Tuy nhiên cháu bị thiểu năng trí tuệ, chưa biết nói. Bạn ông Quyết muốn cải chính năm sinh cho con thành năm 2012. Ông Quyết hỏi: Trường hợp này có thực hiện cải chính năm sinh được không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch được quy định như sau: “Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sự sai sót trong khi đăng ký”.

   Đối với trường hợp ông Quyết hỏi, năm sinh thực của cháu bé là năm 2009, không có sự sai sót trong khi đăng ký nên không thể cải chính từ sinh năm 2009 thành sinh năm 2012 theo yêu cầu của gia đình cháu bé.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn