Trường hợp nào được mang 2 quốc tịch?

Ngày hỏi:22/07/2016

Tại sao nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà đầu tư, cầu thủ... nước ngoài vẫn có thêm quốc tịch VN khi khi sinh sống và làm việc tại VN? Như vậy một công dân VN có thể có thêm quốc tịch khác song song với quốc tịch VN hay không?

Nội dung này được Thạc sĩ Lưu Đức Quang - Đại học Luật TP.HCM tư vấn như sau:

  • Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn đã quy định việc 2 quốc tịch áp dụng với một số trường hợp: người được Chủ tịch nước cho phép; trường hợp xin trở lại quốc tịch VN; người VN định cư ở nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn nhập quốc tịch VN; trẻ em là con nuôi.

    Luật quốc tịch cũng cho phép người nước ngoài có vợ chồng, cha mẹ đẻ, con đẻ là công dân VN thì được nhập quốc tịch VN. Chính sách trên cũng được áp dụng với trường hợp có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hay có lợi cho Nhà nước VN.

    Một số trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước cho phép nhập quốc tịch VN mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài gồm: người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của VN xác nhận; người mà việc nhập quốc tịch VN của họ có lợi cho Nhà nước, là người có tài năng trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao...

    Ngoài ra, một số quốc gia trên thế giới cho nhập quốc tịch mà không đòi hỏi phải thôi quốc tịch đang có. Như thế sẽ có những công dân VN ở nước ngoài sẽ có thêm quốc tịch ở quốc gia đó mà vẫn đồng thời giữ quốc tịch VN.


Nguồn:

Tuổi Trẻ Online
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn