Từ chối hưởng thừa kế, có phải trả nợ thay người để lại di sản?

Ngày hỏi:18/11/2010
Cha mẹ tôi đã mất cách đây 1 năm và để lại cho anh trai tôi một căn nhà trị giá 500 triệu đồng. Tôi là con gái nên đã từ chối nhận di sản và nhường lại toàn bộ cho anh trai tôi. Nay chủ nợ của bố mẹ tôi đến đòi 100 triệu đồng bố mẹ tôi nợ họ từ lúc còn sống do anh trai từ chối trả nợ. Vậy tôi có phải trả khoản nợ đó của bố mẹ tôi?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 637 của Bộ Luật dân sự 2005 thì:

   “Điều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

   1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

   2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

   3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

   Bạn đã từ chối hưởng di sản của bố mẹ để lại do đó bạn không có nghĩa vụ trả nợ cho bố mẹ đã mất của bạn. Nghĩa vụ này thuộc về anh trai của bạn.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn