Tư vấn về hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Ngày hỏi:10/02/2016

Chào Luật Sư, Ba em có một văn bản ủy quyền cho người chị ruột của ba em, người làm chứng là chị họ em, có ký nhận và đóng mộc công chứng của văn phòng công chứng Âu Lạc. Nhưng bây giờ ba em không muốn ủy quyền nữa, thì khi lên văn phòng công chứng họ không chịu hủy văn bản vì không có người làm chứng thì có đúng không ạ??? Và chị họ em và Bác em mục đích không tốt nên họ không chịu lên làm chứng gủy giấy tờ, bây giờ chỉ có ba em lên thì bên văn phòng công chứng họ không chịu làm việc, gia đình em phải làm sao ạ? Mong nhận được câu trả lời của Luật sư, em cám ơn nhiều.

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn nói là Hủy bỏ văn bản công chứng, nếu hủy bỏ văn bản công chứng thì bạn căn cứ Điều 51 Luật Công chứng 2014 như sau:

   Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

   1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

   2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

   3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

   Do vậy, nếu bạn muốn hủy bỏ thì phải tuân thủ quy định này. Tuy nhiên Bộ luật Dân sự năm 2005 cũng có quy định về việc đơn phương hủy bỏ hợp đồng ủy quyền và bạn có thể hủy bỏ hợp đồng ủy quyền theo cách này:

   Điều 588. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

   1. Trong trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

   Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

   2. Trong trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hủy bỏ hợp đồng
  Hợp đồng ủy quyền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn