Tỷ lệ tổn thương cơ thể do vỡ xương ổ mắt được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:21/12/2019

Tôi được biết luật có quy định về căn cứ để xác định mức độ tổn thương cơ thể. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do vỡ xương ổ mắt được xác định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do vỡ xương ổ mắt được xác định tại Chương 10 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tỷ lệ

   STT

   XIII.

   Vỡ xương ổ mắt

   1.

   Vỡ xương không ảnh hưởng thị lực

   5 - 7

   2.

   Khuyết xương thành hốc mắt

   8- 10

   3.

   Rò viêm xương thành hốc mắt

   11-15

   4.

   Có ảnh hưởng thị lực: Cộng tỷ lệ % TTCT của giảm thị lực và tỷ lệ % TTCT của vỡ xương theo phương pháp cộng tại Thông tư

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn