UBND xã từ chối đính chính giấy đăng ký kết hôn bị sai thông tin có đúng không?

Ngày hỏi:08/11/2019

Cho em hỏi là vợ em bị sai số CMND với giấy đăng ký kết hôn mà em ra ỦY BAN NHÂN DÂN cấp xã xin sửa lại mà ỦY BAN NHÂN DÂN bảo em là phải đi ra huyện thi người ta mới sửa cho. Như vậy có đúng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 17 Luật hộ tịch 2014 quy định:

   1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

   2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

   a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

   b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

   c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

   Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

   "2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch."

   Tại Điều 27 Luật hộ tịch 2014 quy định về Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch như sau:

   Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

   Như vậy, thông tin trên giấy đăng ký kết hôn bị sai số CMND là trường hợp phải cải chính về hộ tịch. Cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ là UBND cấp xã trước đây bạn đăng ký kết hôn.

   Theo đó UBND xã từ chối đính chính thông tin trên Giấy đăng ký kết hôn là không đúng quy định. Trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại lên chủ tịch UBND xã để được xem xét, giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn