Ủy quyền đăng ký xe có phải lập thành văn bản có công chứng?

Ngày hỏi:25/12/2019

Trường hợp mình muốn ủy quyền cho người thân thực hiện đăng ký xe thì việc ủy quyền đăng ký xe có phải lập thành văn bản có công chứng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

   Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 không quy định rõ về hình thức ủy quyền. Do đó việc ủy quyền theo tinh thần của Bộ luật Dân sự 2015 là có thể lập thành văn bản hoặc thể hiện bằng lời nói. Trường hợp quy định chuyên ngành có nêu rõ hình thức ủy quyền thì thực hiện theo quy định đó.

   Tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định:

   Người được ủy quyền đến đăng ký xe phải xuất trình Chứng minh nhân dân của mình; nộp giấy ủy quyền có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

   Như vậy, đối với vấn đề đăng ký xe thì việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn