Ủy quyền gia hạn văn bằng bảo hộ có cần lập thành văn bản?

Ngày hỏi:25/12/2019

Liên quan đến vấn đề ủy quyền gia hạn văn bằng bảo hộ, cho mình hỏi: Việc ủy quyền gia hạn văn bằng bảo hộ có phải lập thành văn bản không? Căn cứ vào quy định nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

   Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 không quy định rõ về hình thức ủy quyền. Do đó việc ủy quyền theo tinh thần của Bộ luật Dân sự 2015 là có thể lập thành văn bản hoặc thể hiện bằng lời nói.

   Theo Điều 107 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì:

   Uỷ quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp

   1. Việc uỷ quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được lập thành giấy uỷ quyền.

   2. Giấy uỷ quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ đầy đủ của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền;

   b) Phạm vi uỷ quyền;

   c) Thời hạn uỷ quyền;

   d) Ngày lập giấy uỷ quyền;

   đ) Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên uỷ quyền.

   3. Giấy uỷ quyền không có thời hạn uỷ quyền được coi là có hiệu lực vô thời hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp này việc ủy quyền liên quan đến vấn đề gia hạn văn bằng bảo hộ phải lập thành văn bản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn