Ủy quyền khi mang thai hộ có phải lập thành văn bản không?

Ngày hỏi:01/07/2019

Chào ban biên tập tôi tính nhờ một người thân trong gia đình mang thai hộ giúp, vì vợ chồng tôi hiến muộn đã lâu, tôi có cần phải lập văn bản gì không? Vì đây cũng là người thân họ hàng nên tôi nghĩ không sợ tranh chấp gì.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định:

   - Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp ủy quyền về việc mang thai hộ thì bắt buộc phải thành lập thành văn bản có công chứng theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn