Uỷ quyền lập di chúc định đoạt tài sản

Bà nội tôi nay đã già yếu, không đọc và không ký được nên muốn ủy quyền cho tôi lập di chúc để định đoạt tài sản của bà sau khi chết có được không?

  • Theo Khoản 1, Điều 48 Luật Công chứng thì "Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc". Như vậy, bà của bạn không thể ủy quyền cho bạn để lập di chúc thay cho bà được mà tự bà phải yêu cầu công chứng di chúc. Đối với trường hợp của bà, bạn có thể nhờ 02 người làm chứng cùng bà đến văn phòng công chứng để lập di chúc. Nếu như bà bạn đã già yếu, không thể đi lại được thì có thể mời Công chứng viên đến nhà bà bạn để chứng nhận việc lập di chúc của bạn bà. Văn phòng công chứng sẽ soạn thảo di chúc theo ý nguyện của bà bạn và di chúc phải thể hiện sự chứng kiến của 02 người làm chứng. Người làm chứng phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây (Điều 654 Bộ luật Dân sự): 1. Đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;; 2. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; 3. Không có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn