Vai trò của gia đình, các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng trong việc phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Gia đình, các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng cần làm gì để phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, gia đình, các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp như :
   - Các biện pháp tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp lý, tư vấn phòng ngừa lạm dụng tình dục…. cho các em phù hợp với từng lứa tuổi;
   - Thực hiện các biện pháp tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp lý, tư vấn phòng ngừa lạm dụng tình dục…cho các em phù hợp với từng lứa tuổi;
   - Thực hiện các biện pháp phục hồi sức khỏe, tinh thần cho những trẻ em là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục. Việc phục hồi sức khỏe, tinh thần, tâm lý cho các em cần được sự hướng dẫn của các tổ chức chuyên môn ( các cơ sở y tế, các tổ chức tư vấn tâm lý, sức khỏe…);
   - Tạo điều kiện cho các em ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng;
   - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi họp, sinh hoạt tại cộng đồng….

   - Phát hiện kịp thời và tố cáo các hành vi xâm hại tình dục trẻ em với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn